Välkommen till Tinkit Support


För att vi ska kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt och ge dig den bästa servicen använder vi oss av ett supportsystem. Varje begäran  tilldelas ett unikt ärendenummer som du kan använda för att följa framsteg och svar online. Vi kan på så vis tillhandahålla ett komplett arkiv med historik på alla supportärenden. En giltig epostadress krävs för att skicka in ett ärende.

Öppna ett nytt ärende


Ange så mycket information som möjligt, så vi kan hjälpa dig på bästa sätt. För att uppdatera ett tidigare insänt ärende, vänligen logga in.

Kontrollera ärendestatus


Vi tillhandahåller arkiv och historik på alla dina pågående och tidigare supportärenden.

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!